2017-2018 dik temel harfler O sesi dikte çalışması